Начало » Колектив

Управител инж. Раид Идриз

гл. счетоводител Стефка Алексиева

завеждащ личен състав,секретар-деловодител Гергана Добрева

касиер Ширин Вахидинова

специалист "Светофарни уредби" Вахдет Юсуф

 

техник-озеленител Белкъз Салим

   2006-2018 © Озеленяване,чистота и благоустройство ЕООД, Всички права запазени, WEB Design