Начало » За дружеството

"Озеленяване, чистота и благоустройство" ЕООД гр. Кърджали е еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество.

Дружеството се управлява и представлява от управителя инж. Раид Идриз(на снимката отдясно).

В дружеството работят хора с дългогодишен опит в своята област, които отговарят на изискванията за всяко работно място, разностранна квалификация, адаптивност и склонност за работа в екип.

Търговската дейност се осъществява изцяло на територията на страната.

Основни клиенти са Община Кърджали, публични и частни предприятия, физически лица и др. Основни доставчици са БТК, Електроснабдяване, В и К, "Петрол" АД.

Дружеството предлага следните услуги :

Поддържане на тревни площи;

Поддържане на едногодишни цветя;

Поддържане на перенни цветя;

Поддържане на рози;

Поддържане на жив плет;

Поддържане на храсти - единично и в групи;

Поддържане на декоративни дървета;

Механизация;

Строително-ремонтни дейности;

Поддръжка и ремонт водни площи;

Поддържане на светофарни уредби;

Дейности по залавяне и приютяване на бездомни кучета;

Снегопочистване и опесъчаване.

   2006-2018 © Озеленяване,чистота и благоустройство ЕООД, Всички права запазени, WEB Design