Начало » Добре дошли

Добре дошли в предствителния уебсайт на "Озеленяване, чистота и благоустройство" ЕООД - гр. Кърджали!

"Озеленяване, чистота и благоустройство" ЕООД гр. Кърджали е еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество.

Предмет на дейността на дружеството е:

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;

снегопочистване и опесъчаване при зимни условия;

поддържане на зелената система;

извършване на дейности по украсата на град Кърджали;

дейности свързани с регулиране популацията на скитащите кучета;

поддържане на светофарни уредби;

стопанисване и управление на общинската собственост и др. дейности, незабранени със закон.

Надявам се тази наша среща да Ви бъде полезна.

 
   2006-2018 © Озеленяване,чистота и благоустройство ЕООД, Всички права запазени, WEB Design